top of page
Aleksandar-Ichok-aev_edited.jpg

Мото

Не треба да знаеме сè.  Наш приоритет е да ги идентификуваме вашите деловни барања или предизвици и да составиме компетентен тим од професионалци кои можат да понудат одржливо и ефективно решение!

Приказната позади...

Александар Ичоќаев, основач на AI LEGAL MK, има стекнато повеќедецениско искуство во правната професија. Тој напредуваше од приправник во “прв во рангот“  во текот на 15 години,  работејки во една од најистакнатите адвокатски канцеларии во Скопје, по што следеше тригодишен период мандат како „ Of Counsel“ во најголемото и првоto регистрирано адвокатско друштво во Македонија.  Во 2022 година ја основа AI LEGAL MK  и ја превзеде позицијата управувачки партнер.

Александар има значително искуство во советување клиенти од енергетскиот сектор, фармацевтската индустрија  и индустријата за брза храна.  Повеќе можете да прочитате во поглавјето ИНДУСТРИИ.

Секогаш кога е потребно, AI LEGAL MK соработува со квалификувани професионалци во различни области, вклучувајќи адвокати, адвокатски друштва, даночни советници и други експерти.

Контакт

+389-75-266-947  

  • LinkedIn
bottom of page